WYSPIARZ niebieski
Redakcja

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"

www.wyspiarzniebieski.pl
e-mail: redakcja@wyspiarzniebieski.pl

Adres redakcji:
Świnoujście, ul. Armii Krajowej 12
I piętro, pok. 109 (Pasaż Centrum)

tel. +48 91 327 10 64
tel./fax +48 91 321 54 36

Redakcja:
Małgorzata Aftewicz
Anna Kamińska-Szpachta
Urszula Kapusta

Krzysztof Nowak (redaktor naczelny)
e-mail: naczelny@wyspiarzniebieski.pl

Henryk Podhorodecki (fotoreporter)

Stale współpracują:
Artur Kubasik
Waldemar Małkiewicz
Ossi (Niemcy)
Wróżka Frania
Andrzej Sokołowski
Julian Warchołek

Reklamy, ogłoszenia, marketing, kolportaż:
e-mail: reklama@wyspiarzniebieski.pl

Wydawca:
Krzysztof Marek Nowak Firma "KRIS"
72-600 Świnoujście, ul. Krzywa 1c/66

Skład i druk tygodnika:
Drukarnia DELTA
Świnoujście, ul. Matejki 42,
tel. +48 91 321 55 27

Nakład: 3 000 egz.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów oraz zmiany ich tytułów. Wzory i elementy graficzne reklam nie będące własnością reklamodawcy są wyłączną własnością redakcji. Wykorzystanie w innych publikacjach może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody redakcji "WYSPIARZA niebieskiego".
Treści publikowane w artykułach nie zawsze zgadzają się ze zdaniem redakcji.

SKONTI

Lokal biurowy o powierzchni 28,6 m2 na I piętrze z wejściem na wprost schodów w Pasażu "Centrum" (ul.. Armii Krajowej 12) sprzedam lub wydzierżawię.

Wiadomość telefon 601 779 254

 

NASZE STROFKI :

 

MYDŁEK

Chcąc uchodzić za ważnego bossa,

wytrenował tylko zadzieranie nosa.

 

PRZYWILEJOM STOP

Przywilejom w Polsce czas kres położyć,

bo skąd brać aby do nich dołożyć?

 

 

SŁODKIE WODOLEJSTWO

 

 Polityka to specjalizacja w laniu wody,

 

  okraszona niezbędną domieszką osłody.

 

 

 

POGROMCA INACZEJ

Dumnie miał się za pogromcę,

choć poskromił tylko owcę.

 

 CI LEPSI

Kto ma w Polsce przywileje,

temu się bieda nie zadzieje.

 

  SKAZA

Cecha polskiej polityki,

to brak samokrytyki.

 

 ROZKRADACZE

Narodowy majątek u cwaniaków w kieszeni,

choć każdy z nich się uczciwym mieni.

 

 KARIEROWICZ

Tego człowieka stała maniera,

  po trupach do celu kariera.

 

  BURACTWO

Za wielkopaństwo się wśród innych podają,

 ale ze słomą w butach nieudolnie to udają.

WYSPIARZ niebieski